Převezměte terezínskou štafetu 2011 | 1. ročník

Soutěž „Převezměte terezínskou štafetu“ vznikla s myšlenkou, aby se co nejvíce mladých lidí dozvědělo o životě a tvorbě jejich vrstevníků v terezínském ghettu. A nadto, aby do svého života dnešní kluci a holky přenesli jejich poselství a při řešení úkolů zažili i něco z tehdejší solidarity a přátelství mezi dětmi v temných časech. Nápad studentů a učitelů Přírodní školy hned podpořili pamětníci, kteří holocaust přežili i Židovské muzeum v Praze a další partneři.

1. kolo | O Petrův zápisník

1. kolo proběhlo od 15. září do 15. října 2011. Soutěžící pracovali každý za sebe a jejich úkolem bylo pomocí knih, internetu a vzpomínek známých co nejvíce proniknout do doby 30. a 40. let, reality protižidovských opatření v době protektorátu i deportací do terezínského ghetta. Část úkolů mělo vědomostní, část kreativní ráz.

škol z celého Česka

Tato část probíhala převážně online – vyplňoval se rozsáhlý soutěžní arch, ve kterém jsme prověřili jak kreativitu tak i vědomostní základ.

2. kolo | Vedem dnes

2. kolo se uskutečnilo od 1. listopadu 2011 do 6. ledna 2012. V něm již soutěžily týmy kamarádů. Jejich úkolem bylo předně prostudovat vybraná čísla a články z časopisu Vedem, který chlapci v Terezíně vydávali v letech 1942 – 1944 a na základě toho vyplnit pracovní listy pokrývající témata života v Terezíně, života na chlapeckém Domově 1, tzv. Republice Škid a rubrik časopisu Vedem a jeho tvorby.

Do 2. kola se zapojilo 23 týmů a téměř 80 mladých lidí ze základních škol a gymnázií z celé republiky.

Druhým úkolem tohoto kola bylo vytvořit vlastní časopis s podtitulem „Vedem dnes“, který by zachoval základní rubriky svého terezínského jmenovce zachoval, ale odrážel dnešní život mladých lidí ve světle tehdejší doby. Tohoto úkolu se soutěžící zhostili se vším všude, z časopisů dýchala tehdejší doba, stejně tak fungoval jako zrcadlo dnešní doby.

3. kolo | Po stopách transportů

3. kola se účastnili pouze ti, kteří se zapojili do kola druhého. Uskutečnilo se začátkem března v Terezíně a celý program byl koncipován tak, abychom si co nejvíce přiblížili pocity mladých lidí v ghettu.

Součástí byly jak kreativní aktivity, kdy jsme tvořili chlebový dort nebo zhudebňovali již zapomenuté texty, dále vědomostní či přímo zážitkové – při večerní hře jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké je to mít kamaráda v transportu. 

Po stopách transportů

Závěrečné kolo této soutěže probíhalo přímo v Terezíně a naším cílem bylo, abychom všichni lépe poznali, jak mohl život v ghettu vypadat.

Vše začalo již na na nádraží v Praze, kde jsme se všichni setkali a vydali se na vlak. Všichni dostali na krk cedulky se svým číslem – nyní už neměli jméno. Po vědomostních úkolech jsme už za tmy šli do onoho tajemného města. Ubytovali jsme se v místní sokolovně, kde také proběhla společná večeře a také představování jednotlivých týmů, které se do Terezína sjeli z celé republiky.

Další den probíhala dopolední hra v ulicích, při které jsme se všichni detailně seznámili se vším, co válečný Terezín nabízel. Po odpoledních vědomostních aktivitách přišly na řadu výtvarné – vytvářeli jsme dorty z chleba či loutky na základě textů z časopisu Vedem. Večer přišla na řadu zážitková akční hra, při níž byl jeden ze skupinky odveden do transportu a zbytek se ho snažil zachránit.

Další den nám pamětníci Toman Brod a Tommy Karas sdělili své zážitky z ghetta a dokonce si s námi i zahráli fotbal – po 70 letech se odehrál další zápas terezínské ligy! Na závěr jsme ještě zapálili svíčky na zbytku železniční vlečky na památku všem, kteří po ní odjeli do neznáma.

Slavnostní vyhlášení výsledků

Ve středu 20. června se od 15:00 v prostorách kina Aero uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže. Několik desítek mladých lidí z celé republiky se zde setkalo s pamětníky terezínského ghetta a převzalo z jejich rukou ocenění za svou celoroční práci věnovanou studiu a oživení životních osudů a tvorby dětí a mládeže v Terezíně. Program byl zakončen projekcí filmu Alfreda Radoka Daleká cesta.