Jak to začalo?

U zrodu Terezínské štafety (průvodně projektu Vedem 2010) stáli kluci a holky z pražského gymnázia Přírodní škola (a taky pár kantorů).

Začalo to tak, že jsme v Terezíně narazili na časopisy, co tam v době protektorátu zavření židovští teenageři tvořili. Uchvátily nás nejen texty, ale i to, jak statečně snášeli všechny těžkosti, jak dokázali bojovat humorem, tvořením i tím, že byli kamarádi a drželi v dobách zlých pohromadě.

Postupně se k nám přidávali další a další, mezi nimi i několik „kluků a holek“, kteří tenkrát v Terezíně nuceně žili a všechno si pamatují.

Terezínskou štafetu přebírají další generace žáků a žaček nejen na Gymnázium Přírodní škola.

Proč si myslíme, že má cenu se takovému tématu věnovat?

V dnešní době, kdy převládá názor, že je ke všemu potřeba moderní vybavení, je dobré si připomenout věci které byli schopni udělat naši vrstevníci s kusem papíru a zbytkem tužky. A také je neskutečně skvělý pocit, když kolem vás ožívají věci, o kterých si jejich tvůrci rozhodně nemysleli, že je bude znát celý svět.

Filip, 18 let

Pomáhá mi to znovu si uvědomit a správně si srovnat, co je v životě důležité. A že v každé době a situaci člověk může zůstat sám sebou. A důležité věci jsou pořád stejné – ať je jakákoli doba – kamarádství, tvořivost, radost ze života a všech jeho darů. A že víc než jak je život dlouhý, je důležité, jak ho člověk naplní…

František, 48 let

Informace o Přírodní škole najdete na www.prirodniskola.cz .