Terezínské ghetto

Jak bylo ghetto organizováno? V jakém období se budovalo? Proč byl vybrán právě Terezín? 10. října 1941 bylo na poradě nacistického vedení v Praze rozhodnuto o vytvoření židovského ghetta Terezín z dosud civilního města.…

Terezínské dětské časopisy na webu

Terezínské dětské časopisy na webu Jednou z nejvýraznějších výsledků práce chlapců a děvčat v terezínském ghettu byly časopisy. Webové stránky spustil tým Přírodní školy již v prosinci 2010. Představují především život a tvorbu chlapců na…

CD Slova zní zpoza zdí

CD Slova zní zpoza zdí Během několika let, kdy se věnujeme terezínské tvorbě, jsme se pokusili některé z básní zhudebnit. Nejprve vznikly ojedinělé skladby, kterými jsme doplňovali akce věnované tématu života a tvorby…