Nabízíme

Workshop
Terezín našima očima

Terezín našima očima je přibližně dvouhodinový workshop žáky uvádějící žáky do problematiky holocaustu na našem území a seznamuje je s Terezínem z pohledu dětí ,které tam tehdy žily a prezentuje jim ho skrze jejich tvorbu. V rámci workshopu se žáci seznámí s protižidovskými opatřeními, fungováním ghetta Terezín, prací s autentickými historickými prameny z doby ghetta. V průběhu workshopu se kombinuje jak práce v malých skupinkách, tak práce s celou třídou. Workshop vedou studenti Gymnázia Přírodní škola. Workshop je doporučen pro druhý stupeň ZŠ. Případná modifikace workshopu je po domluvě možná.

  „Hodně se mi to líbilo. Zvládli jste to úplně sami a všechno nám to vysvětlili. Naučil jsem se hodně nových věcí, které jsem nevěděl. Velmi lituji lidi, kteří  tam žili a které zavraždili.”

Zpětná vazba z PORGu.

„Z dneška jsem si odnesla hodně nových informací a více empatie vůči lidem v Terezíně. V tomhle (v těchto workshopech) má smysl pokračovat, protože by se na to nemělo zapomínat.“

Zpětná vazba ze Základní školy Duhovka.

Pásmo písní

Pásmo písní zahrnuje námi zhudebněné básně terezínských dětí. Program je jakkoli modifikovatelný, rozsah je na domluvě. Nahrávky většiny písní můžete najít na YouTubeovém kanálu Terezínské štafety.

Příběh Hanuše a Petra

Příběh Hanuše a Petra je rozšířená verze pásma písní o krátké monology či dialogy o době a životě Hanuše Hachenburga a Petra Ginze a o recitace básní a textů obou chlapců. Celková délka pásma je mezi 60 – 80 minutami.

Autorské čtení Transport za věčnost nebo Labyrint nedokončených setkání

Setkání s autorem knih o Terezíně Františkem Tichým. V rámci tohoto setkání proběhne čtení některé z jeho knížek (Transport za věčnost, Labyrint nedokončených setkání). Na čtení může navázat diskuze na témata otevřená v knize. Autorské čtení se dá kombinovat s našimi dalšími programy např.: Prezentace o Terezíně. Na délce setkání se dá domluvit.